Tarieven en voorwaarden

Type sessie Tarief (€)
Kennismakingsgesprek (maximaal ½ uur) gratis
Intakegesprek (1½ uur) 75,00
Coaching per sessie (1 uur) 75,00
Verlenging sessie (½ uur) 30,00
Evaluatiegesprek 75,00
Gesprek derden/school/huisarts 75,00


Download hier de Tarieven en voorwaarden van KLaassen Coaching. 

Tarieven:
Prijzen inclusief 21% BTW.

Algemene voorwaarden bij coaching Kinderen
Het kind is de cliënt ook al betalen de ouder(s)/verzorger(s).
Het kind volgt vrijwillig de sessie en de ouder(s)/verzorger(s) brengen hun kind op de hoogte van de sessie.
Een coachingsessie duurt standaard 1 uur.
Ophalen en wegbrengen van het kind wordt door de ouder(s)/verzorger(s) geregeld. Ophalen en wegbrengen kan ook als betaalde dienst door KLaassen coaching worden gedaan tegen het coachingsessie uurtarief.
Afspraken uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen door middel van mail/voicemail.
Annuleringen op kortere termijn dan 24 uur van te voren worden in rekening gebracht.
Een verwijzing is niet nodig. Wel verstandig om hen te informeren. (voorbeeld huisarts)
In de gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) bespreek ik het verloop, maar inhoudelijke informatie van uit de sessies worden alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind.
Facturen worden via e-mail verstuurd. Indien een factuur op papier gewenst, zal daar €5,- administratiekosten voor in rekening gebracht worden. 

Algemene voorwaarden bij coaching Volwassenen
Een coachingsessie duurt standaard 1 uur.
Afspraken uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen door middel van mail/voicemail.
Annuleringen op kortere termijn dan 24 uur van te voren worden in rekening gebracht.
Een verwijzing is niet nodig. Wel verstandig om hen te informeren. (voorbeeld huisarts)
Facturen worden via e-mail verstuurd. Indien een factuur op papier gewenst, zal daar €5,- administratiekosten voor in rekening gebracht worden. 

Werkwijze Kindercoaching
Kennismaking
Intake met de ouder(s)/verzorger(s)
Sessies met het kind
(Tussen) evaluatie met de ouder(s)/verzorger(s)
Voortzetting van de sessies indien nodig. 

Werkwijze Levenscoaching
Het is van belang dat jij je veilig en vertrouwd voelt bij mij als coach. Een klik is belangrijk om samen de diepte in te gaan en te kijken wat er speelt.Tijdens de kennismaking kijken we samen naar de hulpvraag. Heb jij daar een goed gevoel over dan kunnen we aan de slag. We plannen een intakegesprek in en stel ik een traject voor die hoort bij diegene die ik ga begeleiden. Ik maak gebruik van verschillende werkvormen en methodieken.

Coaching is vaak kortdurend. Na 3 tot 5 sessies kan het kind/volwassenen doorgaans zijn/haar reis weer vervolgen.